Plan uw preventie
Preventie is alleen effectief als de gekozen maatregelen goed bij de risico’s van uw organisatie en gebouw passen. Preventie vraagt daarom om een planmatige aanpak. Kooiman Fire Safety Solutions S.L. pakt uw risico’s in de juiste volgorde aan: eerst de risico’s inventariseren, daarna de preventie organiseren.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Een RI&E is een inventarisatie en evaluatie van de veiligheidsrisico’s. De inventarisatie laat zien welke risico’s op brand, ongevallen en andere incidenten (bijvoorbeeld explosies of lekkages) uw organisatie en gebouw loopt.

BHV-totaalscan
Met de BHV-totaalscan krijgt u alle informatie die nodig is voor een goed functionerende BHV-organisatie. Na uitvoering van het gegeven advies is uw BHV-organisatie volledig afgestemd op de risico’s van uw bedrijf of instelling.

Bedrijfsnoodplan
In een noodsituatie verdient de persoonlijke veiligheid van iedereen die op dat moment in het gebouw is uiteraard de hoogste prioriteit. Hierop wordt in het door KFSS opgestelde bedrijfsnoodplan dan ook het meeste accent gelegd. Het voordeel van een bedrijfsnoodplan van KFSS is dat er ook aandacht besteedt wordt aan het beperken van de materiële en economische (gevolg)schade van een incident.

Ontruimingsplattegrond
KFSS beschikt over alle kennis en vaardigheden om conform alle wettelijke eisen een ontruimingsplattegrond uit te werken. De ontruimingsplattegronden worden standaard gelamineerd en voorzien van een aluminium lijst.

Ontruimingsplan
Wanneer u beschikt over een brandmeld- en ontruimingsinstallatie moet u volgens de wettelijke eisen een ontruimingsplan hebben. KFSS S.L. kan een ontruimingsplan voor u uitwerken conform de NEN 8112:2010. KFSS S.L. onderscheidt zich hierbij door de integrale brandveiligheidskennis.

Aanvalsplan
Het aanvalsplan wordt speciaal voor de (bedrijfs)brandweer gemaakt. Met behulp van het aanvalsplan kan de brandweer zich al tijdens het aanrijden voorbereiden op de brandbestrijding.

Vergunningstoets
Om een gebruiksvergunning voor uw gebouw te verlenen, kan de gemeente nadere veiligheidseisen stellen. Wanneer u twijfelt aan de noodzaak van bepaalde vergunningsvoorwaarden, dan kunt u een second opinion aanvragen bij KFSS S.L.

Vluchtwegbeveiliging
De kwaliteit van vluchtwegen speelt een cruciale rol bij het voorkomen van calamiteiten. Voor eigenaren en gebruikers van gebouwen brengt dit een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Wanneer er iets mis gaat, kan de eigenaar en gebruiker daar tenslotte juridisch op worden aangesproken. KFSS kent deze materie als geen ander en verwerkt al deze aspecten in een deskundig vluchtwegbeveiligingsadvies.