Als het alarm afgaat…
U heeft uw risico’s in kaart gebracht en met de juiste veiligheidsmaatregelen zo klein mogelijk gemaakt. Ook gaan uw medewerkers veiligheidsbewust om met de risico’s in hun werk en op de werkplek. Maar weet iedereen in uw gebouw wat hij moet doen als het alarm gaat? Bent u voorbereid wanneer er, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, toch iets gebeurt? Doe dit samen met KFSS.

Communicatie en portofoongebruik
De portofoon training van KFSS wordt gegeven op de locatie van het bedrijf of instelling met de communicatieapparatuur die daar gebruikt wordt. Middels een aantal praktische oefeningen leert het team omgaan met de eigen apparatuur, wat belangrijke informatie is en wat niet en hoe men bij een echte situatie moet handelen.

Ontruimingsoefening
Als er een bedreigende situatie ontstaat waarbij iedereen het gebouw moet verlaten, is het zaak dat dit snel en zonder problemen verloopt. Daarvoor bestaat een draaiboek: het ontruimingsplan. Eenmaal per jaar wordt dit plan aan de praktijk getoetst door middel van een ontruimingsoefening. KFSS heeft de deskundigheid in huis om een realistische oefening voor u op te zetten en verwerkt al deze aspecten in een deskundig adviesrapport.

VCA
De opleiding Basisveiligheid VCA draagt bij aan de actieve veiligheid van uw personeel. Door uw personeel kennis te geven over specifieke gevaarlijke situaties, zijn zij bewuster van de gevaren die zij lopen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.
Tijdens de training, die 1 dag duurt, staat de praktijk altijd centraal. Aansluitend aan de cursus wordt het examen afgenomen. Nadat het examen met goed gevolg is afgerond, ontvangt de deelnemer het diploma VCA.
Dit VCA certificaat is tien jaar geldig en is voorzien van de logo’s van de Raad voor de Accreditatie en de VCA exameninstantie.
Wij bieden ook de opleiding VOL-VCA voor Operationeel Leidinggevenden.

BHV & AED
U kunt preventief maatregelen nemen om de gevolgen van een ongeval in uw bedrijf/instelling zo beperkt mogelijk te houden door uw mensen te leren hoe te handelen bij calamiteiten. We noemen dit kortom Bedrijfshulpverlening (BHV).
De BHV cursus duurt 2 dagen. Aansluitend aan de cursus wordt het examen afgenomen. Na afloop van deze Basisopleiding BHV ontvangen de geslaagde deelnemers de diploma Bedrijfshulpverlener. Het diploma is een jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma.
Een cursus BHV herhaling en een cursus AED zijn ook mogelijk, deze duren 1 dag.

Zorg op maat
Omdat elke organisatie bedrijfsspecifieke risico’s kent, verzorgt KFSS ook zogeheten in-company trainingen op uw locatie. Dit kan al vanaf zes deelnemers. De in-company training gaat uitvoerig in op de situatie in uw bedrijf. Indien uw organisatie geen geschikte trainingslocatie biedt, kan deze bedrijfsspecifieke training ook op één van onze locaties plaatsvinden (out-company).

EHBO
Het kan voorkomen dat door bijzondere risico’s in een organisatie, op aangeven van een Arbo dienst, aanvullende EHBO cursussen benodigd zijn. Tijdens deze cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De nadruk van deze cursus ligt op de praktijk.
De EHBO cursus duurt 2 dagen. De EHBO cursus voldoet aan alle richtlijnen van het Oranje Kruis. Alle deelnemers die de cursus met goed gevolg af hebben gelegd, ontvangen het officiële EHBO diploma.
Wij bieden ook een cursus Eerste Hulp aan Kinderen (Kinder EHBO) aan, deze duurt 1 dag.